آشنایی با محیط Word
فاقد تصویر شاخص
محیط Word یک محیط طراحی شده آسان برای کاربر است ، این محیط از قسمت های مختلفی مانند برگه ها ، قسمت تایپ متن ، بزرگنمایی و ... تشکیل شده است. به دلیل عدم خرید "دوره آموزش صفر تا صد ...
توسط
تومان
واحد ارز را انتخاب کنید
IRT تومان
0