آموزش فایل و پوشه
Word2009_Learning_File_And_Folder_Concepts
در ویندوز و همه برنامه ها با فایل ها و فولدرها کار دارید ، اگر این مفهوم را درست متوجه شوید می توانید فایل های خود را مرتب و منظم دسته بندی کنید ، در ادامه با یک مثال ساده ...
توسط
تومان
واحد ارز را انتخاب کنید
IRT تومان
0