نیم فاصله
Editfa_Cover_DGNovin
ادیتفا ابزاری رایگان برای آرایش متون فارسی و افزایش سرعت تایپ متن های فارسی است.
Cover-Nimfaseleh
ماکرو اصلاح نیم فاصله به صورت کاملا رایگان!!! به راحتی نیم فاصله را در پایان نامه دانشگاهی ، تحقیق ، کتاب و متون رسمی و حقوقی با یک کلیک اصلاح کنید.
DGNovin.ir_Nimfaseleh
نیم فاصله کاراکتری نامرئی است که از چسبیدن دو حرف جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال کلمه "می رود" با نیم فاصله به "می‌رود" تبدیل می‌شود.
توسط
تومان