Design
0To100_Word_Page_Setup
در بخش Page Setup (تنظیمات کاغذ) می توانید اندازه کاغذ و جهت کاغذ (افقی و یا عمودی) ، مارجین ها و ... را مشخص کنید. در این درس شیوه استفاده از Page Setup جهت انجام تنظیم جهت کاغذ و مارجین ...
0To100_Word_Watermark
شما می توانید با تنظیم Page Border (کادر صفحه یا قاب صفحه) ، صفحات خود را از لحاظ بصری زیباتر و منظم تر نمایید. Word امکانات مناسب و راحتی را برای طراحی کادر صفحه در اختیار شما قرار داده است ...
0To100_Word_Page_Color
با استفاده از Page Color می توانید رنگ پس زمینه صفحه کاغذ را تغییر دهید ، این کار در طراحی سندهای خاص مانند بروشور معرفی محصول ، برخی از صفحات کتاب مانند صفحه شروع فصل و ... کاربرد دارد. در ...
0To100_Word_Watermark
Watermark چیست ؟ واترمارک یک متن یا تصویر کمرنگ است که با هدف حفاظت از کپی فایل Word در زیر نوشته قرار می گیرد تا دیگران با کپی سند نتوانند آن را با نام خود چاپ و ارائه کنند. در ...
توسط
تومان