Format Painter
۰To100_Word_FormatPainter
Format Painter یک امکان بسیار کاربردی در نرم افزار Word است و برای تنظیم فونت ، استایل متن مطابق یک متن دیگر است. در این درس نحوه استفاده از Format Painter را فرا می گیرید. فیلم آموزش استفاده از Format ...
توسط
تومان
واحد ارز را انتخاب کنید
IRT تومان
0