Link
0To100_Word_Cross-Reference
مرجع متقابل از موارد کاربردی در تایپ پایان نامه ، تایپ مقاله دانشجویی و ... است ، شما با استفاده از آن می توانید از بین Headingها و یا بوک مارک ها به سرعت یک لینک درج کنید. در این ...
0To100_Word_Link
لینک ها بسیار کاربردی هستند ، شما می توانید خواننده را به یک وب سایت ، یک فایل در کامپیوتر و یا بخش دیگری از مقاله ارجاع دهید. شما می توانید با Link به راحتی بین بخش های مختلف مقاله ...
توسط
تومان